Arkusze maturalne 2013

 

Czerwiec 2013

Język polski

poziom podstawowy – model_polski_PP

poziom podstawowy dla osób niesłyszących –  polski_NS_PP

poziom podstawowy – polski_PP

Matematyka

matematyka poziom podstawowy + klucz odpowiedzi  – matematyka_PP    + matematyka_model_PP

matematyka poziom podstawowy dla osób niesłyszących – matematyka_NS_PP

Historia

poziom podstawowy + klucz odpowiedzi –  historia_PP    +  historia_model_PP

Geografia

poziom podstawowy + klucz odpowiedzi  – geografia_PP   + geografia_model_PP

Chemia

poziom podstawowy + klucz odpowiedzi   –   chemia_PP   +  chemia_model_PP

Biologia

biologia poziom podstawowy +klucz odpowiedzi – biologia_PP + biologia_model_PP

Angielski

angielski poziom podstawowy + klucz odpowiedzi  – angielski_PPangielski_model_PP

angielski poziom rozszerzony część 1 +część2, klucz odpowiedzi – angielski_PR_I   angielski_PR_II    angielski_model_PR

                                                                                                   
                                                                                                                                                            
7 maja 2013 r.
Język polski
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania

Wiedza o tańcu
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania


8 maja 2013 r.
Matematyka
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Historia muzyki
poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania


Arkusze maturalne 2012

http://youtu.be/AXtZODeixtU
Z inicjatywy posła Maksa Kraczkowskiego  CKE udostępniła kolejne informacje dotyczące matur. Publikujemy arkusze maturalne ze wszystkich egzaminów z 2012 r. Na rozgrzewkę, zanim przejdziecie do poważnych spraw, proponujemy trochę dobrego humoru.

Arkusze maturalne CKE – czerwiec i sierpień 2011

Po raz kolejny poseł Maks Kraczkowski zwrócił się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o udostępnienie arkuszy maturalnych wraz z modelami odpowiedzi z  egzaminów przeprowadzonych w czerwcu i sierpniu bieżącego roku.

Poseł przesłał do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maila z prośbą o przesłanie matur podając za podstawą prawną ustawę o dostępie do informacji publicznej, z której ma prawo korzystać każdy obywatel, a co oczywiste również tegoroczni maturzyści.

Jak niejednokrotnie poseł Kraczkowski zaznaczał w pismach do Dyrekcji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: „(…) upublicznienie arkuszy wraz z kluczami odpowiedzi umożliwiłoby kilkudziesięciu tysiącom maturzystów dalszy wybór drogi kształcenia, dzięki możliwości (zbliżonej z pewnością) oceny napisanego egzaminu jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników. Dałoby także podstawę do ewentualnego wystąpienia w sprawie weryfikacji egzaminu”.

CKE udostępniło na wniosek posła Maksa Kraczkowskiego arkusze maturalne oraz klucze odpowiedzi z matury poprawkowej 2010

[singlepic id=39 w=240 h=180 float=left]Dopiero na wniosek posła Maksa Kraczkowskiego Dyrekcja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępniła  arkusze maturalne oraz klucze odpowiedzi do przeprowadzonej w sierpniu br. matury poprawkowej.

Przypomnijmy, że po wpływających do biura poselskiego zgłoszeniach odnośnie odmowy przekazania arkuszy maturalnych, poseł Maks Kraczkowski zwrócił się o nie w formie elektronicznej oraz skierował pismo do Dyrektora CKE.

Za podstawę prawną przyjął ustawę o dostępie do informacji publicznej, z której ma prawo korzystać każdy obywatel, a co oczywiste również tegoroczni maturzyści.

Całą listę arkuszy wraz z odpowiedziami przedstawiamy poniżej!

Oficjalne pismo w sprawie udostępnienia arkuszy maturalnych

Poseł Maks Kraczkowski zwrócił się oficjalnie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przekazanie arkuszy maturalnych wraz z kluczami odpowiedzi ze wszystkich przedmiotów z przeprowadzonych w sierpniu 2010 r. egzaminów poprawkowych.

Jednocześnie w stosunku do pierwotnej prośby skierowanej drogą elektroniczną zaznaczył, że „upublicznienie arkuszy wraz z kluczami odpowiedzi umożliwiłoby kilkudziesięciu tysiącom maturzystów dalszy wybór drogi kształcenia, dzięki możliwości (zbliżonej z pewnością) oceny napisanego egzaminu jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników. Dałoby także podstawę do ewentualnego wystąpienia w sprawie weryfikacji egzaminu”.

Poniżej przedstawiamy skan pisma.

Poseł Kraczkowski wnosi do CKE o przekazanie arkuszy maturalnych oraz kluczy odpowiedzi

W związku z sygnałami na temat odmowy udostępnienia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkuszy maturalnych oraz kluczy odpowiedzi z egzaminów poprawkowych przeprowadzonych w sierpniu bieżącego roku, poseł Maks Kraczkowski przesłał maila w sprawie udostępnienia powyżej wskazanych dokumentów.

Jednocześnie na podstawę prawną wskazał ustawę o dostępie do informacji publicznej, z której korzystać może każdy obywatel.

Treść maila w rozwinięciu.

O odpowiedzi poinformujemy niezwłocznie.