Arkusze maturalne CKE – czerwiec i sierpień 2011

Po raz kolejny poseł Maks Kraczkowski zwrócił się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o udostępnienie arkuszy maturalnych wraz z modelami odpowiedzi z  egzaminów przeprowadzonych w czerwcu i sierpniu bieżącego roku.

Poseł przesłał do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maila z prośbą o przesłanie matur podając za podstawą prawną ustawę o dostępie do informacji publicznej, z której ma prawo korzystać każdy obywatel, a co oczywiste również tegoroczni maturzyści.

Jak niejednokrotnie poseł Kraczkowski zaznaczał w pismach do Dyrekcji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: „(…) upublicznienie arkuszy wraz z kluczami odpowiedzi umożliwiłoby kilkudziesięciu tysiącom maturzystów dalszy wybór drogi kształcenia, dzięki możliwości (zbliżonej z pewnością) oceny napisanego egzaminu jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników. Dałoby także podstawę do ewentualnego wystąpienia w sprawie weryfikacji egzaminu”.

CKE udostępniło na wniosek posła Maksa Kraczkowskiego arkusze maturalne oraz klucze odpowiedzi z matury poprawkowej 2010

[singlepic id=39 w=240 h=180 float=left]Dopiero na wniosek posła Maksa Kraczkowskiego Dyrekcja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępniła  arkusze maturalne oraz klucze odpowiedzi do przeprowadzonej w sierpniu br. matury poprawkowej.

Przypomnijmy, że po wpływających do biura poselskiego zgłoszeniach odnośnie odmowy przekazania arkuszy maturalnych, poseł Maks Kraczkowski zwrócił się o nie w formie elektronicznej oraz skierował pismo do Dyrektora CKE.

Za podstawę prawną przyjął ustawę o dostępie do informacji publicznej, z której ma prawo korzystać każdy obywatel, a co oczywiste również tegoroczni maturzyści.

Całą listę arkuszy wraz z odpowiedziami przedstawiamy poniżej!

Oficjalne pismo w sprawie udostępnienia arkuszy maturalnych

Poseł Maks Kraczkowski zwrócił się oficjalnie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przekazanie arkuszy maturalnych wraz z kluczami odpowiedzi ze wszystkich przedmiotów z przeprowadzonych w sierpniu 2010 r. egzaminów poprawkowych.

Jednocześnie w stosunku do pierwotnej prośby skierowanej drogą elektroniczną zaznaczył, że „upublicznienie arkuszy wraz z kluczami odpowiedzi umożliwiłoby kilkudziesięciu tysiącom maturzystów dalszy wybór drogi kształcenia, dzięki możliwości (zbliżonej z pewnością) oceny napisanego egzaminu jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników. Dałoby także podstawę do ewentualnego wystąpienia w sprawie weryfikacji egzaminu”.

Poniżej przedstawiamy skan pisma.

Poseł Kraczkowski wnosi do CKE o przekazanie arkuszy maturalnych oraz kluczy odpowiedzi

W związku z sygnałami na temat odmowy udostępnienia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkuszy maturalnych oraz kluczy odpowiedzi z egzaminów poprawkowych przeprowadzonych w sierpniu bieżącego roku, poseł Maks Kraczkowski przesłał maila w sprawie udostępnienia powyżej wskazanych dokumentów.

Jednocześnie na podstawę prawną wskazał ustawę o dostępie do informacji publicznej, z której korzystać może każdy obywatel.

Treść maila w rozwinięciu.

O odpowiedzi poinformujemy niezwłocznie.