Arkusze maturalne CKE – czerwiec i sierpień 2011

Po raz kolejny poseł Maks Kraczkowski zwrócił się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o udostępnienie arkuszy maturalnych wraz z modelami odpowiedzi z  egzaminów przeprowadzonych w czerwcu i sierpniu bieżącego roku.

Poseł przesłał do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maila z prośbą o przesłanie matur podając za podstawą prawną ustawę o dostępie do informacji publicznej, z której ma prawo korzystać każdy obywatel, a co oczywiste również tegoroczni maturzyści.

Jak niejednokrotnie poseł Kraczkowski zaznaczał w pismach do Dyrekcji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: „(…) upublicznienie arkuszy wraz z kluczami odpowiedzi umożliwiłoby kilkudziesięciu tysiącom maturzystów dalszy wybór drogi kształcenia, dzięki możliwości (zbliżonej z pewnością) oceny napisanego egzaminu jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników. Dałoby także podstawę do ewentualnego wystąpienia w sprawie weryfikacji egzaminu”.

Przesłane przez CKE arkusze maturalne wraz z modelami odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

CZERWIEC 2011

Biologia

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Chemia

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Fizyka

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Geografia

mapa

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Historia

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Informatyka

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny I

arkusz maturalny II

dane I, dane II, dane III, dane IV, dane V

model odpowiedzi I

model odpowiedzi II

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny I

arkusz maturalny II

dane I, dane II, dane III, dane IV

model odpowiedzi I

model odpowiedzi II

Język angielski

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

transkrypcja

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny I

arkusz maturalny II

transkrypcja

model odpowiedzi

Język niemiecki

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

transkrypcja

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny I

arkusz maturalny II

transkrypcja

Język polski

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Język rosyjski

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

transkrypcja

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny I

arkusz maturalny II

transkrypcja

model odpowiedzi I

model odpowiedzi II

Matematyka

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

WOS

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Z uwagi na zbyt duży rozmiar plików, nie zamieszczamy powyżej arkuszy z historii sztuki, historii muzyki, filozofii, języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego (poziom podstawowy i rozszerzony). Można je uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub poprzez formularz.

SIERPIEŃ 2011

Biologia

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Chemia

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Fizyka

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Geografia

mapa

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Historia

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Matematyka

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Język angielski

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

transkrypcja

model odpowiedzi

Język niemiecki

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

transkrypcja

Język polski

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Język rosyjski

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

transkrypcja

model odpowiedzi

WOS

 • poziom podstawowy

arkusz maturalny

model odpowiedzi

 • poziom rozszerzony

arkusz maturalny

model odpowiedzi

Z uwagi na zbyt duży rozmiar plików, nie zamieszczamy powyżej arkuszy wraz z odpowiedziami  historii sztuki (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz języka francuskiego (poziom podstawowy). Można je uzyskać kontaktując się z nami mailowo lub poprzez formularz.

Powiązane aktualności